Sıva Altı Anahtar Priz Modellerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sıva altı anahtar prizleri; elektrik bağlantısı üzerine yerleştirilecek olan anahtarların, doğrudan yapının içerisine sabitlenerek, duvarla tam olarak bütün halde bulunmasını ifade eder. Özellikle, elektrik devrelerinin bağlandığı sırada (Bu işlem, özel istisnalar dışında her zaman yapılar tasarlanırken ve elektrik hattı yapı içerisine yerleştirilirken gerçekleşir.) sıva altı anahtar priz modelleri yerleştirmesi sağlanır. Elektrik devresindeki her detayın büyük önem arz ediyor olması nedeniyle; sıva altı anahtar priz modellerinin nasıl seçilebileceği, model seçiminde dikkatleri üzerine çekmesi gereken konular değerlendirilmelidir.

Sıva Altı Anahtar Priz Modelleri Nedir?

Sıva altı anahtar priz modellerinin kullanımında, elektrik devresindeki aygıtlar doğrudan sıva altına yerleştirilir. Sıvanın dışında, yani duvarların veya yüzeylerin üst kısmında yalnızca anahtar kısmı veya priz kısmı görünen bir devre durumu ortaya çıkar. Devrenin açılmasını ve üzerinde işlem yapılmasını daha zor hale getiren bu modeller, birtakım avantajlar sağlayarak da elektriğe bağlı kazaları önleyecektir.

Sıva Altı Anahtar Priz Modelleri Neye Göre Seçilir?

Sıva altı anahtar priz modellerinin seçiminde, tasarlanan yapının ne için kullanılacağı düşünülerek karara varılmalıdır.

Bu nedenle, sıva altı anahtar priz modelleri için seçim:

  • Yapının hangi amaçla (Ev, iş yeri, hastane, okul veya bir imar alanı olarak) kullanılacak olduğuna
  • Ortaya çıkabilecek elektrik devresine bağlı hasarların durumunun ne olduğuna
  • Yapı içerisinde kurulacak olan elektrik altyapısının ne kadar güçlü olduğuna
  • Kaçak akım koruma rölesi yerleşimi olup olmadığına

Göre, sıva altı anahtar priz modellerinin ne olduğuna karar verilirken değerlendirilmesi gereken çok sayıda faktör vardır.

Sıva Altı Anahtar Priz Modelleri Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Elektrik devresinin altyapısının kurulacak olduğu yapının ve yapı üzerindeki her bir elektrik aygıtının önemli işlevleri vardır. Sıva altı anahtar priz modellerinin işlevlerinde ve seçim aşamasında da elektrik devresindeki yardımcı aygıtların işlevleri dikkate alınmalıdır. Öncelikle, eğer hane içerisinde kullanılması gereken elektrik oranı fazla olursa; devre içerisine gelmesi gereken akım, devreden prizlere ve anahtarlara dağıtılacak akım ve tüm sistemin toplam akım gücü çok daha fazla olacaktır.

Bu fazlalık hali, akımın bir anda kesilmesi ve bir anda yeniden açılması halinde patlamalara neden olabilir. Hem can hem de mal kayıplarını tetikleyen bu durumu önlemek için; kaçak akım koruma rölesiyle desteklenen, sıva içerisine yerleştirildiği için elektrik hasarlarını dışa yansıtmayan ve korunaklı modeller seçilmelidir. Bunun yanı sıra, renk ve model olarak da sıvaya uygun olan modeller seçilmelidir.

Sıva Altı Anahtar Priz Modelleri Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sıva altı anahtar priz modellerinin seçilmesinde, bazı hususlara dikkat edilmesi gerekecektir. İlk olarak seçilen prizin, hasar problemi çok fazla olan yerlerde bulundurulmaması gerekir. Çünkü sıva altına yerleştirilen anahtar priz modelleri; bu alanın açılması aşamasında sıvanın tahrip olabileceği, kırılmalar olabilen veya zorlanılarak devrenin düzeltilebilecek olduğu modellerdir.

Bu yüzden, devre üzerinde; kısa devreye neden olacak şekilde cihazlar kullanılacak olan, yüklü akım miktarları alınması gereken ve elektrik hattına önemli cihazların takıldığı (Hastanelerde kullanılan ve elektrikle çalışan çok sayıda cihaz vardır. Bu türde olan, hem pahalı hem de hayati önem taşıyan cihazlar) alanlara dikkat edilmelidir. Belirtilen alanlarda kullanılmak istenen modeller, kaçak akım koruma rölesiyle desteklenmeden yerleştirilmemelidir.

Ayrıca, modellerin ana tabaka olarak sıva üzerinde kaldığı ancak devreye açılan kısmın; hasarlar olduğu zaman, devredeki sorunlar tespit edilmek istendiği zaman ve benzeri hallerde açılabildiği modellerin seçildiğine de dikkat etmek gerekir. Bu unsurlara dikkat edildiği takdirde, çocukların neden olabileceği anahtar priz sorunları önlenir ve estetik görünüm kazanılır.

Yorum yapın