Evinizin Olmazsa Olmazı Kapaklı Priz Önemi

Elektrik, günümüz şartlarında yaşamın ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen evlerdeki en büyük riskler arasında yer alıyor. Her türlü tedbire rağmen ev kazalarında en büyük risk unsurunu prizler oluşturuyor.

Bu riskleri asgari düzeye indirmek için kaliteli malzeme kullanımının yanında çeşitli cihaz ve teçhizat üzerinde canlıları korumaya yönelik tedbirler de geliştiriliyor. Kaçak akım röleleri, sigortalar, ıslak ortamlar için üretilmiş anahtar ve prizler ile farklı kablo çeşitleri bu kazalar için geliştirilen farklı ürünler arasında yer alıyor. Bu tedbirlerden birisini de prizlerin kontrolsüz kullanımını önlemeye yönelik olarak üretilen kapaklı prizler oluşturuyor.

Priz Çeşitleri Nelerdir?

Aslında kapaklı priz, genellikle priz çeşitleri arasında sayılmıyor.

Yapılarına göre priz sınıflandırması;

  • Topraklı priz,
  • Topraksız priz,
  • UPS priz olarak üçe ayrılıyor.

Kullanım yerlerine göre sınıflandırmada ise prizler; nemli yer (etanj), sıva üstü ve sıva altı olmak üzere ayrılıyor. Kapaklı priz, tüm bu sınıflandırmaların dışında kalıyor ve bir çeşitten çok bir model olarak görülüyor. Herhangi bir priz çeşidinin kapaklı modeline ulaşılabiliyor.

Kapaklı Priz Tek Çeşit midir?

Kapaklı prizlerde de farklı çeşitler bulunuyor. Bu çerçevede; fiş çekildiğinde otomatik olarak kapanan yaylı kapaklar, el ile itilen yandan veya üstten sürgü tipi kapaklar veya daha çok işyerlerinde kullanılan prizleri kapatmakta kullanılan, prize bağlı elle kapatılan kauçuk kapaklı modeller bulunuyor.

Kapaklı Priz Nedir?

Elektrik akımının şebekeden alınarak ilgili cihaza ulaşımını sağlayan ara çıkışlarda prizler bulunuyor. Prizler, normal şartlarda cihazı kullanacak kişinin dikkatli bir şekilde cihazın fişini takması durumunda kayda değer bir risk oluşturmuyor. Ancak, dikkatsizlik sonucu prize yabancı bir iletkenin girmesi ölümle sonuçlanabilecek elektrik kazalarına sebep olabiliyor. Kapaklı priz, elektrik şebekesine bağlı olan uçların bulunduğu yuvanın yaylı veya yaysız iletken olmayan bir kapakla kapatılmasından oluşan priz çeşididir.

Kapaklı Priz Neden Önemlidir?

Kapaklı priz; özellikle küçük çocukların, ellerinde bulunan sivri iletkenleri veya büyüklerini taklit ederek elektrikli ev aletlerinin fişlerini doğrudan prize sokmaya çalışmalarını engelliyor. Evinizde küçük bir çocuk varsa bu nedenle evinizin olmazsa olmazı kapaklı priz önemi ortaya çıkıyor.

Kapaklı Priz Sadece Emniyet Maksadıyla mı Kullanılıyor?

Kapaklı prizlerin en önemli işlevi; bilinçsiz kişilerin yani çocuk ve çok ileri yaşta akıl melekelerini kaybetmiş kişilerin prizleri kullanımını engellemek olarak karşımıza çıkıyor. Ana maksadı bu olsa da kapaklı prizlerin emniyetten başka avantajları da bulunuyor. Bunlardan bu avantajlardan ilk akla gelenler ise kapaklı prizlerin; prizin içerisine kir, toz, kum gibi yabancı madde girişini önlemesi diğeri ise evin dekorasyonuna estetik açıdan katkı sağlaması olarak görülüyor.

Kapaklı Prizler Pahalı Mı?

Kapaklı prizlerin özellikle emniyet açısından önemi herkes tarafından kabul ediliyor. Farklı modelleriyle, ev dekorasyonuna estetik katkısını da inkâr etmek mümkün görünmüyor. Tüm bu avantajlarına rağmen kullanımının yeterince yaygın olmamasının sebebi hakkında farklı düşünceler ileri sürülebilir. Bunların başında da mutlaka fiyat farkı geliyor.

Prizler; elektrik malzemeleri arasında fiyatı en makul olanlar arasında bulunuyor. Kapaklı prizlerde; her modeldeki kapak dışında bazı modellerde en fazla bir veya iki adet küçük yay kullanılıyor. Bu malzemeler maliyet üzerinde kayda değer bir etki yapmadığı gibi fiyatın da artışında fazlaca rol oynamıyor.

Kapaklı prizin; başta insan hayatı ve prize yabancı cisim girişinden kaynaklanabilecek elektrik arıza ve yangınlara engel olacağı düşünüldüğünde maliyetten kaynaklı cüzi fiyat farkının hiç de dikkate alınmayacağı ortaya çıkıyor.

Fiyat etkisi önemli olmadığına göre, kapaklı prizlerin yaygınlaşmamasının sebepleri arasında; modellerinin son dönemde artması ve bugüne kadar yeterince tanınmaması sayılabilir.

Evinizde kapaksız tip prizler sebebiyle var olan tehlikeyi ortadan kaldırmak için evinizin elektrik tesisatını yenilemeyi veya bir kaza yaşanmasını beklememek gerekiyor. Siz de zaman kaybetmeden tedbirinizi alın ve prizlerinizi kapaklı modellerle değiştirin.

Yorum yapın